Najmä pre potreby rôznych úradov sú potrebné tlačoviny, ktoré majú zjednodušiť podávanie žiadostí alebo inú komunikáciu medzi dvoma stranami. Formulár je nevyhnutný dokument pre mnoho životných situácií. S niektorou formou formulára sa stretol bezpochyby každý z nás. Formuláre je nutné tlačiť vo vysokej kvalite, aby všetko bolo prehľadné a predovšetkým čitateľné.

Ak chcete prepisovacie bloky, kde sa originál prepíše na kópie, navštívte sekciu samoprepisovacie formuláre. Tieto formuláre môžeme opatriť tiež perforáciou či číslovaním.

Pre voľne ložené nepropisovací tlačovina sme zriadili špeciálnu kategóriu - nepropisovací tlačoviny, ktoré sú štandardne tlačené na bežný ofsetový papier rôznych gramáží.

Ako šiel čas

1991
založenie firmy
Karlom Bednárom
1992
rekonštrukcia a budovanie
vlastného zázemia
1993
vybudovanie
ofsetového strediska
a grafického štúdia
1995
prikúpenie a rekonštrukcia
výrobného objektu
tlačiarne
2001
posilňujeme
ofsetovú tlač
o dva nové stroje
Adast (formát B2 a B3)
2002
obstaranie prvej
digitálnej tlačovej
technológie Xerox
2007
modernizácia technológií
knihárskeho spracovania
2011
meníme osvitovú
jednotku za revolučné
CTP zariadenie
2016
spustenie portálu
pre online objednávanie
tlače
2017
rozšírenie výroby
o veľkoformátovú tlač
na tlačiarni Mimaki
2018
nákup produkčnej
digitálnej tlačiarne
Xerox Versant 180
2018
výrazne rastieme,
investujeme do nových
technológií
2019
obstarávame väčšie
množstvo nových strojov
pre dokončujúce spracovanie
2020
Prikupujeme ďalšie posily
tlačiareň Xerox PrimeLink,
lepiacu linku alebo napríklad automatickú rezačku!
2020
Aj napriek koronavírusu
sme prekonali všetky
firemné rekordy
2021
Redesignujeme
a výrazne rozširujeme
služby online tlače
2021
Rozšírenie našich služieb
o reklamné predmety,
a obalové materiály
2021
Získavame revolučný digitálny automatický tvarový výsek,
vyrábame napríklad krabičky!

B2B spolupráca

Ponúkame veľmi výhodné ceny a zľavy pre tlačiarne, grafické štúdiá či reklamné agentúry.
Zistiť viac

Blog & novinky

Aktuálne zo sveta ABC tlačiarne - nové technológie, tlačiarenské materiály, zaujímavosti a oveľa viac.
Zistiť viac