Dopyt
×

🌴🍹 V priebehu júla a augusta môže dochádzať k oneskoreniu objednávok kvôli prebiehajúcim dovolenkám. Ďakujeme za pochopenie! 🍉⛱️

Osobitné oslobodenie od dane a nulová sadzba DPH pre knihy a tlačoviny

Osobitnú pozornosť si zaslúžia knihy a iné tlačoviny, ako sú obrázkové knihy, brožúry, hudobné knihy a kartografické výrobky. Od roku 2024 budú tieto výrobky oslobodené od DPH s možnosťou odpočtu. Táto nulová sadzba DPH sa uplatňuje bez ohľadu na formu publikácie, z čoho profitujú tradičné tlačené aj elektronické formáty.

Požičiavanie publikácií: aké sú zmeny

Zaujímavé je, že rovnaká 12 % sadzba DPH sa bude uplatňovať aj na požičiavanie a prenájom novín, časopisov a periodík. To je dôležitá informácia pre knižnice a iných poskytovateľov výpožičných služieb, ktorí teraz môžu využiť zníženú sadzbu dane na rozšírenie svojich služieb.

Čo to znamená?

Je nevyhnutné, aby všetky príslušné organizácie, od kníhkupcov až po vydavateľov, prešli potrebnými administratívnymi zmenami. Prispôsobte svoje zmluvy, fakturačné procesy a cenové politiky tak, aby odrážali tieto nové sadzby DPH. Táto zmena môže priniesť nové príležitosti na rozvoj vášho podnikania a zároveň zvýšiť dostupnosť publikácií pre širokú verejnosť.

Táto aktualizácia DPH pre publikácie je významným krokom k podpore čítania a šírenia vedomostí v digitálnom veku. Je dôležité, aby sa všetky zainteresované strany pripravili na túto zmenu, aby mohli plne využiť jej výhody.

B2B spolupráca

Ponúkame veľmi výhodné ceny a zľavy pre tlačiarne, grafické štúdiá či reklamné agentúry.
Zistiť viac

Blog & novinky

Aktuálne zo sveta ABC tlačiarne - nové technológie, tlačiarenské materiály, zaujímavosti a oveľa viac.
Zistiť viac